Krebs Cycle of Creativity / Neri Oxman

Others

เราอยู่ในยุคแห่ง Entanglement คือการพัวพันระหว่างสาขาต่างๆอันแยกกันได้ยาก ความจริงนั้นเป็นดั่งซุปมากกว่าสลัด21508273931506.png

เกิดผังวัฏจักร Krebs Cycle of Creativity โดย จาก MIT Media Lab เพื่ออธิบายความพัวพันระหว่างศาสตร์ต่างๆ

วิทยาศาสตร์: แปลงข้อมูลให้เป็นความรู้
วิศวกรรม: แปลงความรู้ให้กลายเป็นการใช้สอย
การออกแบบ: แปลงการใช้สอยให้กลายเป็นพฤติกรรม
ศิลปะ: ตั้งคำถามต่อพฤติกรรมและการรับรู้ต่อโลกรอบตัวเรา เปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นข้อมูล

การรับรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดความสงสัยและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ วนไปโยงใยในมิติของเพื่อรับรู้หรือผลิต / วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ

เขาเปรียบเทียบพลังงานแห่งการสร้างสรรค์กับ Krebs Cycle วัฏจักรสร้างพลังงานให้กับเซลล์ ซึ่งพลังงานแห่งความสร้างสรรค์ก็พัวพันเกี่ยวเนื่องเช่นกัน

ประทับใจ ❤️

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://jods.mitpress.mit.edu/pub/AgeOfEntanglement