People Thing Person

Scrap Thoughts
ทำไมคนบางคนสนใจคน คนบางคนสนใจของ โลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า People/Thing Orientation 
  • people person / people orientation (PO) คนที่สนใจมนุษย์และเรื่องราวของคน เขาเป็นคนยังไง นิสัยแบบไหน ใครเป็นแฟนกับใคร  ฟังเรื่องราวของคนแปลกหน้า พบว่าคนที่เรารู้จักมีลักษณะอย่างไร แปลกอย่างไร ไปฟัภงทอล์คจากหัวข้อที่เราไม่รู้จัก
  • thing person / thing orientation (TO) คนที่สนใจลักษณะวัตถุ สนใจสิ่งของ สนใจสิ่งที่วัดผลจับต้องได้ นี่นี่ผลิตปีอะไร วัสดุแบบไหน ผลิตด้วยวิธีการใด สัดส่วนอย่างไร อาจฟังดู stereotype คนแบบ TO มักจะเลือกเรียนสายวิศวกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) พวกนี้จะพยายามแก้ไขซ่อมเครื่องมือที่มีอยู่ ออกแบบ soundsystem ในบ้านเอง หยุดดูเครื่องมือทำงานระหว่างทาง พยายามซ่อมสิ่งของเอง อยากเข้าใจระบบ

 

  • พบว่าตัวเองเป็นคนตรงกลางคือ
    • สนใจคนโดยพยายามหาสูตรลักษณะวัดให้ได้เหมือนสิ่งของ
    • มองสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเรื่องราว มีบุคลิกภาพ หากสิ่งนี้ สถานที่นี้ แบรนด์นี้ เป็นคนคือเขาเป็นใคร
    • คนตรงกลางนี้ควรทำงานด้านออกแบบ การจัดการ เป็นผู้ประกอบการ เพราะบางครั้งก็เห็นใจผู้อื่น แต่บางครั้งก็ต้องคิดแบบธุรกิจมีตัวเลขวัดผล

 

ชีวิตอาจจะง่ายขึ้น หรือยิ่งวุ่นวาย หากเราสนใจทั้งสองสิ่ง 🤔