Look further from your point of view

Others

ชีวิตควรมีโหมดส่องสิ่งที่อยู่นอกความสนใจเสมอ คนโตกว่าเขาคุยไรกัน คนวงอื่นเขาสนใจอะไร แคร์เรื่องอะไร คนที่เด็กกว่าเราไม่เหมือนและเหมือนรุ่นเรายังไง ใช้ภาษาแบบไหน เก็ทอะไร ไม่เก็ทอะไร 👀

สิ่งที่เรารู้จักและคุ้นเคย มันเป็นจุดเล็กนิดเดียว 🍒