humans encounter as phenomena ☀️

Quotes / References

จงมองคนให้เป็นปรากฏการณ์ มองอย่างเป็นกลาง เหมือนเรามองดาวหาง หรือสังเกตชนิดพืชพรรณ มีคนทุกแบบบนโลกนี้ คนที่หลากหลายทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์และน่าสนใจ ทำงานกับสิ่งที่เขาให้เราได้ แทนที่พยายามจะเปลี่ยนเขา ทำให้เกมการเข้าใจคนเป็นเรื่องสนุกเหมือนการไขปริศนา

นี่คือความขบขันแห่งการเป็นคน มนุษย์นั้นไร้เหตุผล คุณก็เหมือนกันแหละ ยอมรับมันให้ได้

— The Law of Human Nature | Robert Greene