ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟให้เราในวันที่เราแก่ชราและเปลี่ยนเองไม่ไหว?

References

ฟังพอดแคสต์ว่าด้วยคุณภาพชีวิตตอนแก่ โดย MIT Agelab เขามีคำถามสำคัญ 3 ข้อให้เราลองนึกถึงชีวิตเราเมื่อแก่ตัวไป

  1. ถึงเวลานั้น ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟ 💡คำตอบจะระบุลักษณะการอยู่อาศัย เราต้องพึ่งพาใครใน task ที่เราทำจะไม่ไหว เราอาจจะมีลูกหลาน หรือถ้าไม่มีใครเราจะจ้างได้ไหม ? เราจะอยู่บ้านเรา บ้านลูก หรืออยู่บ้านพักคนชราที่มีผู้ดูแลทำให้ หรือไฟที่เราใช้จะไม่จำเป็นต้อง
  2. ถ้าอยากกินไอติม ทำอย่างไร 🍦 คือการสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม หรืความบันเทิง ใครจะพาเราไปซื้อไอติม หรือเราจะสั่ง Grab มา หรือเราจะนั่ง Grab ไป เรามีสิทธิ์เลือกกินไอติมไหม หรือกินไปตามที่คนอื่นสะดวกจัดหาให้
  3. เราจะกินข้าวกลางวันกับใคร 🍽 คือเราจะยังเชื่อมต่อกับใครอยู่บ้าง จะรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีไว้ได้ไหมในช่วงบั้นปลายชีวิต เราจะ hang out กับใคร และทำอย่างไรในวันที่เราเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก

คำถามชุดนี้อาจทำให้เราเห็นภาพตัวเองยามแก่ชรา และวางแผนการเกษียณตามชีวิตที่เราอยากจะใช้ในช่วงเวลาที่เหลืออย่างไร ลงทุนกับความสัมพันธ์ที่ยืนยาว เงินเก็บเรามีพอไหมกับการสั่ง grab ทุกวันในวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว หรือมีบริการใดจะมาตอบโจทย์นี้ หรือเราจะผลักดันนโยบายรัฐที่ช่วยเหลือเรา หรือผลักดันอำนวยให้เกิดธุรกิจที่จะมาช่วยเรา โดยลดภาษีหรือมีเงินทุนตั้งต้นให้

อ่านเพิ่มเติม → Three Questions That Can Predict Future Quality Of Life