All posts filed under: References

ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟให้เราในวันที่เราแก่ชราและเปลี่ยนเองไม่ไหว?

References

คำถามสำคัญ 3 ข้อให้เราลองนึกถึงชีวิตเราเมื่อแก่ตัวไป คำถามง่ายๆ นี้อาจทำให้เราเห็นภาพตัวเองยามแก่ชรา และวางแผนการเกษียณตามชีวิตที่เราอยากจะใช้ในช่วงเวลาที่เหลือ

River of Consciousness, 2017 Oliver Sacks

References / Review

รวมเรียงความของ Oliver Sacks ตีพิมพ์หลังจากเขาเสียชีวิต หลายคนมองวิทยาศาสตร์ในแง่มุมว่าไร้หัวใจ แต่เราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลย ประวัติศาสตร์หรือกระบวนการวิทยาศาสตร์ หรือกระทั่งจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นไปด้วยความสนใจในโลก และเข้าใจข้อจำกัดของเรา Oliver Sacks คือผู้เขียนคนสำคัญในชีวิต เขาทำให้เรามองหลายสิ่งเปลี่ยนไป ชุบชีวิตความสนใจในธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เข้าใจระบบ การอ่านหินและมองพืช ไม่ใช่สิ่งน่าเบื่อ แค่เป็นดินแดนที่เรายังไม่มีความรู้ ยังมีอะไรอีกมากในความทรงจำของโลก และเวลาในชีวิตนั้นน้อยเกินไปกว่าจะรู้และเข้าใจได้อย่างที่เราปรารถนา Darwin and The Meaning of Flowers เล่าถึง ชาร์ลส์ ดาร์วินในฐานะผู้หลงใหลต้นไม้ พืชดอกที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของแมลงเต่าทอง ชอบประโยคที่ว่า “Darwin always had a special tender feeling for plants” ความสนใจในพืชพรรณเป็นรากสำคัญของแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการ  ดาร์วินเชื่อว่าการสังเกตที่ดีเกิดจากการชอบตั้งทฤษฎี ความงามของต้นไม่ไม่ใช่แค่ในแง่ความสวยงาม แต่ในเชิงการใช้สอย การอยู่รอด การปรับตัวที่ทำงานอย่างแข็งขัน กล้วยไม้ไม่ใช่เพียงสิ่งประดับตกแต่ง แต่คือจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของธรรมชาติ ไม่มีอะไรในโลกธรรมชาติเป็นเหตุเป็นผล ยกเว้นว่ามีแสงแห่งวิวัฒนาการส่องสำรวจ จัดระเบียบ เรียบเรียง และแสวงหาความหมายในโลกที่กระจัดกระจาย ชีวิตบนโลกนั้นสืบย้อนไปยาวนานหลายพันล้านปี เราได้ฝังประวัติศาสตร์ของสิ่งเหล่านี้ไว้ในกายของเรา พฤติกรรม พันธุกรรม สัญชาตญาณ ไม่เคยหยุด ไม่เคยซ้ำ และไม่เคยกลับหลัง เมื่อสิ่งใดสูญพันธุ์ สายแห่งพันธุกรรมสาขานั้นก็ตัดฉับลงไปเพียงเท่านั้น ธรรมชาติไม่มีแผน ไม่สร้างผัง ไม่มีทิศทาง ไม่มีจุดมุ่งหมาย ทั้งหมดไม่ไร้ความหมายภายใต้แสงไฟวิวัฒนาการที่ส่องมองดู make sense under a light of evolution 🙂 […]

humans encounter as phenomena ☀️

Quotes / References

จงมองคนให้เป็นปรากฏการณ์ มองอย่างเป็นกลาง เหมือนเรามองดาวหาง หรือสังเกตชนิดพืชพรรณ มีคนทุกแบบบนโลกนี้ คนที่หลากหลายทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์และน่าสนใจ ทำงานกับสิ่งที่เขาให้เราได้ แทนที่พยายามจะเปลี่ยนเขา ทำให้เกมการเข้าใจคนเป็นเรื่องสนุกเหมือนการไขปริศนา นี่คือความขบขันแห่งการเป็นคน มนุษย์นั้นไร้เหตุผล คุณก็เหมือนกันแหละ ยอมรับมันให้ได้ — The Law of Human Nature | Robert Greene

Physics Envy ความอิจฉาในสูตร สมการและการวัดผลได้

References

Physics Envy (n.) คือ ความอิจฉาวิชาฟิสิกส์อันสามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ด้วยสูตร สมการและตัวเลขอย่างหมดจด จนก่อให้เกิดความเชื่อว่าหากสิ่งใดมีสมการมากำกับอธิบายได้ สิ่งนั้นยิ่งดูเป็นวิทยาศาสต์ หรือยิ่งดูเหมือนฟิสิกส์มากเท่าไหร่ ยิ่งดูถูกต้องและน่าเชื่อถือ การเชื่อว่ากลไกเศรษฐกิจนั้นมีสมดุลตามธรรมชาติไม่ต้องมีการกำกับ ปล่อยให้เป็นไปอย่างเสรีคือดีที่สุด ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน แต่อาจนำมาปรับใช้ยากกับในเมื่อความเป็นมนุษย์และสังคมที่ไม่มีถูกไม่มีผิดในสาขา Soft Science อย่างเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา ที่อาจสรุปหาได้เพียงแนวโน้มหรือสัดส่วนเท่านั้น ไม่มีความจริงหรือความเท็จบริสุทธิ์ https://www.nytimes.com/2012/04/01/opinion/sunday/the-social-sciences-physics-envy.html