All posts tagged: fear of getting out comfort zone

บันทึกครึ่งปี: ใช้บริการปรึกษานักจิตครั้งแรก เรื่องความรู้สึกกังวลที่ไม่พาตนเองไปหาทำ แต่ก็กลัวหาทำแล้วลำบาก 😂

Journal

คุยปรึกษากับนักจิตวิทยาครั้งแรก ตื่นเต้นมาก สรุปเลือกคุยเรื่อง "ความรู้สึกกังวลที่ตัวเองไม่ค่อยพาตัวเองไปหาทำ เราอยู่ใน safezone / comfort zone ไปรึเปล่า?"