All posts tagged: HSM

Self-Monitoring

Others

โลกนี้มีคนที่ประพฤติตามความคาดหวังของสิ่งแวดล้อม (high self monitors – HSM) กับคนที่เป็นตัวเองเสมอต้นเสมอปลาย (low self monitors – LSM) HSM เชื่อในการทำได้จริง (pragmatic) ในบริบทต่างๆ อันเป็นปัจจัยภายนอก การกระทำเกิดจากเพราะมันต้องทำ LSM เชื่อในคุณค่า (value) จากภายใน การกระทำเกิดจากภายในของเรา HSM มีแนวโน้มก้าวหน้าไวในการงานต่างๆ เพราะเขาปรับตัวลื่นไหลได้ตามสิ่งแวดล้อม เขาเปลี่ยนตัวเองได้ตามเป้าหมาย และทำตัวเองให้ดูเหมาะกับ requirement ของงานได้ เขาจะสงสัยว่าทำไม LSM ไม่ปรับตัว อีโก้สูง พ่อศิลปิน และ LSM มักจะดื้อกับคำแนะนำของเจ้านายหรือผู้ใหญ่ ส่วนคนที่คงเส้นคงวา ยึดถือคุณค่าตัวตนจากภายใน จะคิดว่า HSM ไม่จริงใจ ไร้เสน่ห์ ตัวตนที่แท้อยู่ไหน ทำไมต้องเล่นการเมือง ไม่คงเสมอต้นเสมอปลายเลย ปรับตามสภาพแวดล้อมตลอด คนเราลื่นไหลได้ตลอด ในการสัมภาษณ์งาน งานศพ พูดในที่สาธารณะ หรือเดทแรก คนเรามักเป็นตัวเองน้อยลงตามกาละเทศะหรือเพราะอยากสร้างความประทับใจ เวลาที่อยู่บ้านโง่ๆ จ่ายตลาด ไปคอนเสิร์ต หรือกินแมคโดนัลด์ กินข้าวแถวบ้าน เม้ามอยกับเพื่อนสนิท เราจะผ่อนคลายลงเอง ปล. เขาเลยแนะนำให้เดทแรก ไปร้านที่สบายๆที่คุ้นเคย แบบ starbucks หรือ kfc / mcdonald เพื่อลดความประหม่า เป็นตัวของตัวเอง สั่งถูกแน่นอน แต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไป ไร้แพชชึ่น […]