All posts tagged: Retirement

ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟให้เราในวันที่เราแก่ชราและเปลี่ยนเองไม่ไหว?

References

คำถามสำคัญ 3 ข้อให้เราลองนึกถึงชีวิตเราเมื่อแก่ตัวไป คำถามง่ายๆ นี้อาจทำให้เราเห็นภาพตัวเองยามแก่ชรา และวางแผนการเกษียณตามชีวิตที่เราอยากจะใช้ในช่วงเวลาที่เหลือ